GeoCloud

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Teknisk > Webtjenester >

GeoCloud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

GeoCloud er et geowarehouse, som tilbyder adgang till en række data der er opdateret med forskellige frekvens. GeoCloud er en wfs/wms baseret webservice som tilbyder adgang til følgende data samlinger:

Teknisk navn (uden foranst. VD:)    


Titel

Beskrivelse
Placering

Cykelpuljeprojekter


Cykelpuljeprojekter

 

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

Cykelstinet


Cykelstinet

Cykelstier taget fra tværprofilregisteret

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

Frakoersler


Frakoersler

Frakørsler hoveds. I forbindelse med motorveje

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

Hastighedsgraenser


Hastighedsgraenser

Generelle, skiltede og lokale hastighedsgrænser

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

km_maerker


km_maerker

Beregnede kilometermarkeringer

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

kryds


kryds

Kryds- og benoplysninger

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

modulvogntog


modulvogntog

Ruter til modulvogntog

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

Omkoblingspladser


Omkoblingspladser

Placering af omkoblingspladser til modulvogntog

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

Rastepladser


Rastepladser

Placering af rastepladser

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

Strategisk_vejnet


Strategisk_vejnet

Det strategiske vejnet

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

Tungvogns_vejnet


Tungvogns_vejnet

Ruter til tunge transporter

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

rutenummereret-vejnet


rutenummereret-vejnet

Ruter til rutenummereret-vejnet

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

Vejliste


Vejliste

Liste over veje

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

Virksomheder


Virksomheder

 

 


 

http://geocloud.vd.dk/VM/wfs?request=GetCapabilities

VEJE                    


 

Vejnettet fra CVF (Den centrale vej- og stifortegnelse)

 


 

http://geocloud.vd.dk/CVF/wfs?request=GetCapabilities