Om rov.vd.dk - Opdatering til version 3.11 - januar 2019

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tilladelser >

Om rov.vd.dk - Opdatering til version 3.11 - januar 2019

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ansøgningsportalen (rov.vd.dk) er blevet opdateret

I den nye version kan ansøgerne som følge af Persondataforordningen (jf. General Data Protection Regulation) fravælge at få vist personlige oplysninger (navn, telefon og mail) på Vejdirektoratets Overblikskort (http://oov.vd.dk/OOV-kort/) samt i kortene på rov.vd.dk.

 

I forbindelse med releasen af rov.vd.dk kan vi desuden sætte sagsversionen op, hvorefter nye sager med sagsversion 3.11 vil være udvidet med følgende funktioner
 

Arrangmentsager (ROVa)

Der bliver nu sendt en mail til den myndighedspostkasse, som modtager notificeringer når sagen når slutdatoen. Sagen færdigmeldes endvidere automatisk, hvorefter sagsbehandleren aktivt skal gå ind og arkivere den for at få den afsluttet.

 

Generel tilladelse på statsvej (ROVgnt)

Det er blevet obligatorisk for ansøgeren at udfylde feltet Bemærkning til den faglige kategori.

 

Gravetilladelser (ROVgt)

Ansøgerne kan på alle godkendte ansøgninger nu søge om ændringer, der ikke omhandler ændring i start og/eller slut datoen. Det kan være en ændring i tracé eller lignende. Ændringsanmodninger kræver derfor nu, at ansøger laver en beskrivende tekst om ændringen. Denne tekst findes i vejman.dk på fanen Bemærkninger.

 

Garantiudløbsdatoen er på nye sager knyttet til de enkelte eftersyn. Der vil derfor kunne optræde flere garantiudløbsdatoer på sager med versionsnummer 3.11 og op. De forskellige udløbsdatoer ses på fanen Vejeftersyn, mens den garantiudløbsdato, der slutter hele sagen, fremgår af feltet Garantiudløb i headeren:

 

clip0838

 

Ovennævnte udvidelse vil først gælde for sager fra TDC, når TDC har opgraderet GAS til at kunne håndtere sager i version 3.11.

 

Materiel ansøgninger (ROVm)

Ansøgerne kan nu som på andre sagstyper tilføje en bemærkning ved færdigmeldingen. Desuden vil der blive sendt en mail til den myndighedspostkasse, som modtager notificeringer vedrørende ansøgninger, når sagen når slutdatoen og sagen færdigmeldes automatisk, eller ansøger selv færdigmelder. Det er herefter sagsbehandleren, der aktivt skal gå ind og arkivere sagen.

 

 

Rådighedstilladelser på statsvej (ROVvd)

For nye ansøgninger hvor afspærringen opsættes i specifikt tidsrum, er der nu tilknyttet visning i skoleskemaformat. Skemaet viser det tidsrum, som ansøgeren har markeret i det nye skema på ansøgningsportalen:

 

 

clip0839

clip0840

 

clip0841

 

 

Det er nu også muligt for ansøgere på sager med sagsversion 3.9 eller nyere at søge om ændring af starttidspunktet.